THẨM ĐỊNH VÀ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

 
Nghiệp vụ thẩm định và định giá tài sản trong hệ thống Agribank của Agribank AMC nhằm hỗ trợ cho Chi nhánh Agribank và Khách hàng xác định được giá trị thực tế của tài sản theo giá thị trường, mang tính độc lập, khách quan.
Nó cũng là giải pháp để tách bạch giữa khâu thẩm định và cho vay, đảm bảo tính an toàn cho hệ thống hoặc là căn cứ cho việc xử lý tài sản,… 
(Nghiệp vụ đang trong quá trình triển khai)
 
TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook