TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ NỢ, TÀI SẢN (11/09/2015)
Agribank AMC thực hiện tiếp nhận và xử lý nợ, tài sản với các phương pháp xử lý linh hoạt như tư vấn cách thức xử lý nợ, tài sản; tìm kiếm khách hàng mua tài sản; trực tiếp tiếp nhận tài sản từ Chi nhánh
THẨM ĐỊNH VÀ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN (11/09/2015)
Nghiệp vụ thẩm định và định giá tài sản trong hệ thống Agribank của Agribank AMC nhằm hỗ trợ cho Chi nhánh Agribank và Khách hàng xác định được giá trị thực tế của tài sản theo giá thị trường, mang tính độc lập, khách quan.
TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook